Lorem ipsum

Regulamin rejsów i statku KONTIBOX

 

 1. Armatorem statku/łodzi wycieczkowego jest firma Kontibox z siedzibą na ul Kasztanowej 7, 48-300 Skorochów. We wszystkich sprawach zapraszamy do kontaktu w siedzibie firmy, drogą mailową na adres: kontibox@vp.pl lub telefonicznie pod numerem +48 784 67 37 38

 2. Kupno biletu oznacza zapoznanie się i zgodę z regulaminem statku/łodzi oraz zgodę na udostępnienie wizerunku.

 3. Uprzejmie informujemy, że na pokładzie statku/łodzi obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz innych środków odurzających. W razie konieczności, co do osób, co do których ich zachowanie będzie wzbudzało podejrzenia zażycia środków j/w zostaną wezwane odpowiednie służby co może skończyć się karami administracyjnymi.

 4. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań pasażerów statku/łodzi, ponoszą odpowiedzialność osoby, których działania lub zachowanie poczyniło te szkody. Armator może w tym wypadku domagać się zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą podróżować statkiem /łodzią tylko i wyłącznie z dorosłym opiekunem prawnym. Tym samym odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie spoczywa tylko i wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

 6. Podczas wsiadania i wysiadania na pokład statku/łodzi należy zachować szczególna ostrożność. Dotyczy to również pomostu i trapu(pochylni po której się wchodzi). Firma Kontibox nie odpowiada za wypadki powstałe przez nieuwagę pasażerów.

 7. Osoby niepełnosprawne, w zależności od stopnia niepełnosprawności, proszone są o podróżowanie z opiekunem, który zaopiekuje się i pomoże w razie potrzeby osobą niepełnosprawną podczas wsiadania i wysiadania oraz trwania rejsu.

 8. Statek/łódź wycieczkowa jest wyposażona w obowiązkowe środki bezpieczeństwa jakimi są: kamizelki ratunkowe, apteczka pierwszej pomocy, gaśnica ABC, telefon alarmowy.

W razie wystąpienia jakichkolwiek okoliczności zagrożenia utratą życia, zdrowia lub mienia, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sternikiem statku/łodzi wycieczkowej.

 1. Firma Kontibox zaleca przed wejściem na pokład, o poinformowaniu sternika w przypadku gdy osoba ta: nie umie pływać. Sternik bez problemu wyda Państwu na czas rejsu kamizelkę ratunkowa. Tylko i wyłącznie ze względów na Państwa bezpieczeństwo, zalecane jest jej ubranie na czas trwania całego rejsu. Dotyczy to również i przede wszystkim zabezpieczenia osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych.

 2. Na pokładzie statku/łodzi obowiązuje całkowity zakaz palenia. Obowiązuje on również na drewnianym pomoście i trapie.

 3. Statek/łódź jest zarejestrowana i wpisana do rejestru żeglugi śródlądowej, posiada aktualny przegląd i dopuszczenie do użytkowania.

 4. W razie powstania szkody wynikającej ewidentnie z błędu lub zaniedbania sternika lub armatora prosimy o niezwłoczny kontakt z armatorem pod adresem j/w w celu spisania odpowiednich protokołów dla ubezpieczyciela. 

 5. Zabrania się przebywania na trapie i pomoście podczas braku nadzoru ze strony firmy Kontibox. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas braku nadzoru z naszej strony.

 6. Przypominamy że pomost nie posiada i nie może powiadać barier ochronnych chroniących przed wpadnięciem do wody. Prosimy więc o zachowanie szczególnej ostrożności.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo, wejście na pokład jest możliwe tylko w butach z miękką, antypoślizgową i płaską podeszwą. Ze względu na groźbę wypadku niedozwolone jest wejście na pokład w butach na koturnie czy obcasach.

 8. W sprawach nie uregulowanych regulaminem, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 9. Czarter łodzi jest objęty osobnymi umowami i instrukcjami

Życzymy udanych rejsów.

 

powrót